Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie


Anunț

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

   APL Podgoreni, vă aduce la cunoștință că începînd cu data de 14 noiembrie 2018 se propun spre consultare publică a proiectele de decizie.

Proiectele de decizie și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizie în cauză sunt disponibile pe pagina web oficială http://podgoreni.sat.md la capitolul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Propunerile și recomandările privind proiectele de decizie, înaintate consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 30 noiembrie 2018, pe adresa primăriei Podgoreni, r-on. Orhei, MD3543, sau pe adresa poștei electronice a primăriei Podgoreni    primaria.podgoreni@mail.ru .

  1. Cu privire la aprobarea regulamentului internprivind procedurile de elaborare, informare , consultare participare și adoptarea deciziilorși actelor administrativeîn cadrul Autorității publice locale Podgoreni
  2. Cu privire la rectificarea bugetului UAT Podgoreni pentru anul 2018″
  3. „Cu privire la executarea bugetului UAT Podgoreni pentru trim.III, anul 2018”
  4. „Cu privire la aprobarea bugetului UAT Podgoreni pentru anul 2019 in I lectura .
  5. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile mobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019.
  6. Cu privire la implimentarea proiectului Drumuri Bune 2 pentru Moldova,,
  7. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului Local Podgoreni pentru anul 2019.
  8. Cu privire la aprobarea bilanțului funciar pe anul 2018

 

Secretarul Consiliului Local Podgoreni
Graur Victoria